Underhåll av balkonginglasning, Reservdelar och Garanti

Även inglasningssystem behöver underhåll för att säkerställa maximal livslängd.

FÖR KONSUMENTER -> ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH ANVISNINGAR -> SERVICE, RESERVDELAR OCH GARANTI

Underhållstjänster

Genom att vårda din balkonginglasning kan du förlänga dess livslängd och garantera både säkerhet och komfort. Det behov av underhåll som kan uppstå beror oftast på förändringar i byggnadens och balkongens strukturer, vilket kräver regelbundna kontroller. Utan korrekta justeringar kan balkonginglasningen uppleva svårigheter att röra sig smidigt, och i extrema fall riskerar glaset att lossna från sin plats. Genom att följa de rätta underhållsprocedurerna för balkongfönster från NIKA kommer de att bevara sin funktionalitet i årtionden.

NIKA erbjuder en snabb och pålitlig service, antingen genom våra egna kunniga servicetekniker eller via våra auktoriserade partners. Våra servicetekniker är erfarna yrkesmän som är specialiserade på underhåll av balkonginglasningar från NIKA. Vi utför endast de nödvändiga åtgärderna och tar inte ut avgifter för onödiga reparationer. Vid underhåll använder vi alltid originalreservdelar från NIKA för att garantera att balkonginglasningen inte bara fungerar optimalt utan också är säker även efter underhållet. NIKA’s balkonginglasningar omfattas av 7 års produktgaranti samt 7 års montagegaranti. Med våra underhållstjänster strävar vi efter att säkerställa att din balkonginglasning inte bara behåller sin optimala funktion utan även bibehåller sin hållbarhet och säkerhet över tid.

Garanti

Tillverkaren NIKA Inglasning AB eller en av denne anlitad leverantör lämnar följande garanti för levererad och monterad inglasning.

Garantitid

NIKA lämnar sju (7) års garanti på inglasningens funktion, innefattande eventuella materialfel. Garantin för montage är giltig i sju (7) år. Monteringen har gjorts efterföljande god byggnadssed i enlighet med avtalshandlingarna.

Garantins omfattning

Funktionsgarantin gäller inglasningens funktion vid normal användning, i det skick som inglasningen är vid överlämningen. Med inglasningens funktion avses glasprofilernas glidning, kondensering samt skicket på ytbehandlingen och de delar som hör till inglasningen. Garantin omfattar reparationsarbeten på upptäckta brister inklusive reparationsmaterial. Justeringar på grund av sättningar i konstruktion eller fastighet täcks av garantin vid sättningar upp till 20 mm. Garanti gäller ej för tätningslister mellan glasen.

Garantibegränsning

Garantin gäller endast för skada som sker på NIKA-inglasningen. Garantin gäller ej för sprucket/skadat glas som beror på annat än tillverkningsfel. Solskyddsgardiner och annan tilläggsutrustning såsom vinterlister mellan glasen omfattas ej av garantin. Garantins maxbelopp är inglasningens helhetspris. Indirekta skador ersätts ej.

Garantin gäller ej för skada som beror på omständigheter leverantören inte råder över t.ex:

 • Naturligt slitage
 • Oaktsam hantering
 • Ändringar eller reparationer som utförts utan vetskap eller godkännande av leverantören Förändringar i kringliggande konstruktioner
 • Ovanligt stor belastning som riktas på inglasningen
 • Naturkatastrofer

I vissa förhållanden kan det finnas märken på glasytan som beror på härdningsbehandlingen. Vi följer bygg- och installationsarbetens allmänna avtalsvillkor samt Boverkets regler. Inglasningen är inte 100% tät mot till exempel vind/väta.

Övrigt

Garantitiden träder i kraft då inglasningen är färdigmonterad. Om beställaren ej är på plats vid montering och ej reklamerar inom sju (7) dagar efter att inglasningen är färdigmonterad anses leveransen vara godkänd. Kunden har rätt att innehålla 10% av köpeskillingen vid en reklamation som registrerats till företaget senast 7 dagar efter installation.

Ta kontakt

Har du intresse för NIKA-produkter? Våra medarbetare står till din tjänst måndag till fredag mellan klockan 09:00 och 17:00 under samtliga arbetsdagar.

Tel: 08-410 417 63

  Relaterade artiklar

  Fördelar med balkonginglasning

  Om du funderar på att köpa balkonginglasning från NIKA finns det några fördelar som förhoppningsvis …

  Läs mer

  Fördelar med balkonginglasning

  Om du funderar på att köpa balkonginglasning från NIKA finns det några fördelar som förhoppningsvis …

  Läs mer

  Våren kommer snabbare på en inglasad balkong

  En inglasad balkong från NIKA skyndar på våren och förlänger sommaren långt in på hösten. …

  Läs mer

  Underhåll av inglasningssystem från NIKA

  Inglasningssystem kräver också underhåll. Det är lämpligt att utföra det första underhållet inom 3–5 år …

  Läs mer

  NIKA®-återförsäljare över hela landet

  Våra återförsäljare finns spridda över hela landet och du kan hitta en lista över var du kan hitta oss i hela Sverige här.

  Se områden

  sweden


  RING