Inglasning kräver i de flesta fall bygglov

Inglasning av balkong i flerbostadshus räknas som en tillbyggnad. Med detta sagt krävs alltså godkänt bygglov. På vissa fastigheter kan det även vara olämpligt att glasa in balkonger eller altaner med hänsyn till husets arkitektur och kulturhistoriska värde. Börja med att kontakta bygglovskontoret i er kommun för att ta reda på vad detaljplanen i just ert område säger om att montera inglasning.

NIKA hjälper er med hela processen

Vi tar fram alla underlag som krävs för att söka bygglov och kontrollerar detaljplanen om det finns avvikelser som hindrar inglasning. Vi kan även bistå med hjälp under hela bygglovsprocessen om det visar sig att det krävs ytterligare dokumentation och redogörelser för att få till stånd ett bygglov för inglasning.

Processen för inglasningprojekt

Nedan ger en överblick över hur man genomför ett inglasningsprojekt i er förening, delat i två delar: förarbetet från styrelsen eller en särskild balkonggrupp och sedan processen för medlemmarna. NIKA kan hjälpa föreningen med att undersöka intresset och förhandla om volymrabatter. Genom att boka en kostnadsfri visning kan föreningen dra nytta av denna tjänst medan NIKA tar hand om resten av processen

Förberedelse av styrelse eller balkonggrupp: Innan inglasningsprocessen påbörjas måste styrelsen eller en extra tillsatt balkonggrupp ta några steg för att organisera projektet på bästa sätt.

  1. Intresseanmälan och volymrabatt: För att säkerställa förmånliga priser är det viktigt att samla intresseanmälningar från medlemmarna. Ju fler som är intresserade, desto bättre volymrabatt kan förhandlas fram.
  2. Offert och beslut: Efter att intresseanmälningarna samlats in bör styrelsen eller balkonggruppen ta in en offert från NIKA och besluta om inglasningsprojektet baserat på ekonomiska och estetiska överväganden.
  3. Visning och beslut: För att ge medlemmarna en möjlighet att se alternativen på plats bör en visning bokas i föreningen där olika inglasningsalternativ presenteras och beslutet om inglasning fattas.

Process för medlemmar som installerar NIKA® inglasning: När beslutet om inglasning är fattat av styrelsen eller balkonggruppen, går processen vidare till medlemmarna som väljer att installera NIKA® inglasning.

  1. Intresseanmälan och beställning: Medlemmarna meddelar sitt intresse för inglasning för att dra nytta av eventuella projektrabatter och gör sin beställning från NIKA.
  2. Mätning och tillverkning: Varje medlem blir kontaktad av NIKA för att genomföra fabriksmätning av sin balkong. Denna mätning är avgörande för att säkerställa att inglasningen blir skräddarsydd för varje balkong.
  3. Montage och betalning: NIKA bokar in tiden för montage av inglasningen. Efter att installationen är klar sker betalningen, antingen genom faktura eller genom räntefri avbetalning.
  4. Garanti och support: Efter montage erbjuder NIKA en garantiperiod på 7 år samt full support.

Varför NIKA?

En föregångare inom inglasningsindustrin Våra produkter är enkla att använda och hållbara. Vår egen glastillverkning ger oss en kostnadsfördel och digitala verktyg ger oss leveranssäkerhet. Våra produkter är även miljövänliga.

Högkvalitativa och säkra inhemska produkter Vi har över 30 års erfarenhet av glasprodukter. Produkter från NIKA har kontinuerligt utvecklats med stor lyhördhet för kundernas feedback. De är säkra, hållbara och eleganta.

Ett miljövänligt alternativ Vi återvinner hundra procent av biprodukterna från vår produktion och använder råmaterial som återvinns i så stor utsträckning som möjligt. Balkonginglasning har visat sig kunna minska energiförbrukningen i en bostad med ca 6 %.

Lång industriell tradition Till skillnad från nästan alla andra i vår bransch tillverkar vår egen glasfabrik det glas som används i våra produkter. På så sätt garanterar vi glasets säkerhet. Dessutom innebär egen glastillverkning snabbhet, smidighet och kostnadsfördelar för vår verksamhet. Till exempel är våra egna system för digital planering och produktionsstyrning mycket avancerade och bidrar till effektivitet och tillförlitlighet i vår verksamhet.

   

Vi tillverkar glaset som används i våra produkter i vår egen glasfabrik i Finland. Våra produkter har tilldelats Nyckelflagga-märkningen, vilket garanterar att de är finska tillverkade.

1. Ta kontakt

Kontakta Nika eller din lokala Nika-återförsäljare.

2. Planering och kostnadsberäkning

Våra återförsäljare planerar terrassen efter dina önskemål och lämnar en offert på arbetet.

3. Vi kavlar upp ärmarna

Arbetet utförs vid överenskommen tidpunkt. Leveranstiden för en skräddarsydd inglasning är vanligtvis cirka 8-12 veckor och monteringstiden 1–3 dagar.

4. Allt klart!

Njut av atmosfären i det nya utrymmet medan vår personal eller återförsäljare erbjuder professionell vägledning angående användningen av inglasningen

Oscar 5

Testade och säkra CE-märkta produkter

Balkong- och altaninglasningar från NIKA är inhemskt tillverkade och CE-märkta. Balkong- och altaninglasningar har testats hos VTT och är säkra att använda. Balkonginglasningen och altaninglasningen har testats i enlighet med vindtryckstestet EN12211 och stötprovet EN12600. De komponenter som används i inglasningar har testats enligt ISO4892-2 UV-härdningstestet.

Vantörsvägen 275 2 (1)

Teknisk information

Balkonginglasningar är tillverkade av 6 mm, 8 mm, 10 mm eller 12 mm härdat säkerhetsglas. Härdat glas tillverkas enligt standarderna EN12150-2 och DIN1249-12. Det finns många olika färgnyanser för glasen. Härdat säkerhetsglas är mycket starkt och kräver en kraftig stöt för att gå sönder. Om inglasningen av någon anledning går sönder kommer den att splittras i små trubbiga fragment överallt, så att den inte orsakar allvarliga skador. Det aluminium som används i konstruktionerna är pulverlackerat i RAL-färger. Du kan beställa balkonginglasning från NIKA i alla RAL-nyanser. Alla material som används i NIKA:s produkter är utformade för att tåla nordliga väderförhållanden och är resistenta mot: regn, frost och UV-strålning. Alla fästen är tillverkade av rostfritt material.

Relaterade artiklar

Fördelar med balkonginglasning

Om du funderar på att köpa balkonginglasning från NIKA finns det några fördelar som förhoppningsvis …

Läs mer

Fördelar med balkonginglasning

Om du funderar på att köpa balkonginglasning från NIKA finns det några fördelar som förhoppningsvis …

Läs mer

Våren kommer snabbare på en inglasad balkong

En inglasad balkong från NIKA skyndar på våren och förlänger sommaren långt in på hösten. …

Läs mer

Underhåll av inglasningssystem från NIKA

Inglasningssystem kräver också underhåll. Det är lämpligt att utföra det första underhållet inom 3–5 år …

Läs mer

NIKA®-återförsäljare över hela landet

Våra återförsäljare finns spridda över hela landet och du kan hitta en lista över var du kan hitta oss i hela Sverige här.

Se områden

sweden


RING