Underhåll av inglasningssystem från NIKA

Inglasningssystem kräver också underhåll. Det är lämpligt att utföra det första underhållet inom 3–5 år efter installationen av inglasningen. Därefter är underhållsintervallet cirka fem år.

Behovet av underhåll kan identifieras med hjälp av en förmånlig kartläggning av skicket. En kartläggning av skicket är särskilt lämplig för inglasningar som ännu inte har underhållits eller vars livslängd överstiger sju (7) år. I kartläggningen av skicket är det även möjligt att bedöma behovet av en ny inglasning. Underhåll av inglasning eller kartläggning av skicket kan vanligtvis beställas utan väderreservation under alla årstider. Våra experter utför vid behov service på inglasningar med en snabb tidsplan, utan långa väntetider. För mer information och priser är du välkommen att kontakta NIKA Service, tfn. 050 559 3994 eller e-post huolto@nika.se. Offertförfrågningar från bostadsbolag för underhåll kan skickas via e-post till: huolto@nika.se

NIKA®-återförsäljare över hela landet

Våra återförsäljare finns spridda över hela landet och du kan hitta en lista över var du kan hitta oss i hela Sverige här.

Se områden

sweden


RING